Scheidsrechters

Aanstelling als scheidsrechter
Voor alle leden boven de veertien jaar geldt dat men verplicht is gedurende het seizoen enkele inspanningen te verrichten die tot doel hebben de vereniging draaiende te houden. Het kan bijvoorbeeld gaan om het fluiten van wedstrijden, het verrichten van jurydiensten enzovoort.

Spelregelbewijs

Voor alle leden vanaf veertien (14) jaar geldt dat men verplicht is het spelregelbewijs te halen. Zonder spelregelbewijs kan men niet deelnemen aan wedstrijden. Leden kunnen het spelregelbewijs halen op de website van Masterz. https://www.basketballmasterz.nl/ Hier logt men in met het Sportlink account. Dit is dus het mailadres wat zij ook gebruiken om in te loggen binnen de NBB app, en het mailadres is hetzelfde als de vereniging in Sportlink heeft staan.

(Nieuwe) leden zijn binnen drie jaar na aanmelding als lid verplicht een door het bestuur of Basketballbond (N.B.B.) georganiseerde scheidsrechterscursus te volgen. De cursus kan gevolgd worden zodra men de veertienjarige leeftijd heeft bereikt.

Scheidsrechtercursus

Het bestuur van de vereniging verplicht elk lid die met succes een scheidsrechterscursus heeft gevolgd een aantal malen per seizoen op te treden als scheidsrechter bij wedstrijden die door de bond worden georganiseerd.
Per seizoen word je door de scheidsrechter coördinator een aantal keren als scheidsrechter bij een thuiswedstrijd (zaterdag of zondag) ingedeeld en aangesteld.

Mocht je niet als scheidsrechter kunnen optreden dan kan door het bestuur hiervoor vrijstelling worden verleend. Je bent dan verplicht een andere, aan het optreden van scheidsrechter minstens gelijkwaardige, taak in de vereniging op je te nemen, bijvoorbeeld om een aantal keren per seizoen de jurytafel te bezetten.
Je dient dan zelf contact met het bestuur op te nemen.

Regels en voorwaarden fluiten
Op de website tref je het totale scheidsrechterschema aan.

  • Zelf in de gaten houden wanneer je moet fluiten!
  • Minimaal 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd melden bij de zaaldienst.
  • Als je verhinderd bent, dan graag zelf voor een waardig vervanger zorgen.

Natuurlijk komt het wel eens voor dat je werkelijk niet kunt, regel op tijd een vervanger, of bespreek dit met het bestuur, maar blijf niet zomaar weg! Het is vreselijk als een team niet kan spelen, omdat er geen scheidsrechter is.

Boete

  1. 20 euro boete
  2. 30 euro boete + 1 wedstrijd niet spelen (blokkade in Sportlink)
  3. Ter interpretatie van de scheidsrechtercommissie

Hopelijk hoeven wij als bestuur dit soort nare maatregelen niet te nemen, het gaat tenslotte om het plezier van het sporten.
Wanneer je de spelregels nog niet goed kent, lees deze dan door. Je kunt ze op onze website vinden. Je kunt je uiteraard ook opgeven voor een scheidsrechterscursus of als vervanger voor scheidsrechterstaken. Geef dat dan door aan de secretaris (secretaris@landslakelions.nl).

Indien nodig kun je contact opnemen met de scheidsrechter coördinator door een e-mail te sturen naar: scheidsrechters@landslakelions.nl.

Vervanging en vervangers
Indien je als aangewezen scheidsrechter absoluut verhinderd bent, dan kan je zelf een vervanger zoeken.

Hier zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden, namelijk:

  1. de persoon die verhinderd is regelt zelf op tijd een vervanger
  2. de persoon die een vervanger als scheidsrechter regelt betaalt een vergoeding van € 10,00 aan de scheidsrechter die invalt
  3. Zoek een vervanger van je eigen leeftijd. Een seniorlid kan zich niet laten vervangen door een juniorlid en andersom
  4. Bij vragen en/of problemen het bestuur raadplegen

Blijf nooit zomaar weg!

1 comment for “Scheidsrechters

Comments are closed.