Aanstelling als scheidsrechter

Voor alle leden boven de veertien jaar geldt dat men verplicht is gedurende het seizoen enkele inspanningen te verrichten die tot doel hebben de vereniging draaiende te houden. Het kan bijvoorbeeld gaan om het fluiten van wedstrijden, het verrichten van jurydiensten, enzovoort.

Scheidsrechtercursus

Het bestuur van de vereniging verplicht elk lid dat met succes een scheidsrechterscursus heeft gevolgd een aantal malen per seizoen op te treden als scheidsrechter bij wedstrijden die door de bond worden georganiseerd.

Per seizoen word je door de scheidsrechterscommissie een aantal keren als scheidsrechter bij een thuiswedstrijd (zaterdag of zondag) ingedeeld en aangesteld.

Mocht je niet als scheidsrechter kunnen optreden dan kan door het bestuur hiervoor vrijstelling worden verleend. Je bent dan verplicht een andere, aan het optreden van scheidsrechter minstens gelijkwaardige, taak in de vereniging op je te nemen, bijvoorbeeld om een aantal keren per seizoen de jurytafel te bezetten.

Je dient dan zelf contact met het bestuur op te nemen.

Boete bij afwezigheid zonder vervanging

Ingedeelde scheidsrechters zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging als ze onverhoopt niet kunnen fluiten. Ook kunnen ze ruilen met iemand die op een andere dag is ingedeeld.

Let op! Scheidsrechters die zonder enige kennisgeving of vervanging niet komen opdagen, worden geschorst voor hun eerstvolgende wedstrijd.

Hopelijk hoeven wij als scheidsrechterscommissie dit soort nare maatregelen niet te nemen, het gaat tenslotte om het plezier van het sporten.
Wanneer je de spelregels nog niet goed kent, lees deze dan door. Je kunt ze op onze website vinden. Je kunt je uiteraard ook opgeven voor een scheidsrechterscursus of als vervanger voor scheidsrechterstaken. Geef dat dan door aan de secretaris secretaris@landslakelions.nl.

Indien nodig kun je contact opnemen met de scheidsrechtercommissie door een e-mail te sturen naar: arbitrage@landslakelions.nl of een appje te sturen naar 06 167 651 88.

Spelregelbewijs

Voor alle leden vanaf veertien (14) jaar geldt dat men verplicht is het spelregelbewijs te halen. Zonder spelregelbewijs kan men niet deelnemen aan wedstrijden. Leden kunnen het spelregelbewijs halen op de website van Flowsparks. https://login.flowsparks.com/ Hier logt men in met het Sportlink account. Dit is dus het mailadres wat zij ook gebruiken om in te loggen binnen de NBB app, en het mailadres is hetzelfde als de vereniging in Sportlink heeft staan.

(Nieuwe) leden zijn binnen drie jaar na aanmelding als lid verplicht een door het bestuur of Basketballbond (N.B.B.) georganiseerde scheidsrechterscursus te volgen. De cursus kan gevolgd worden zodra men de veertienjarige leeftijd heeft bereikt.

Zie voor meer info de website van de NBB https://www.basketball.nl/competities/spelregels/spelregelbewijs/.

Regels en voorwaarden fluiten

Op de website tref je het totale scheidsrechterschema aan.

  • Zelf in de gaten houden wanneer je moet fluiten!
  • Minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd melden bij de zaaldienst en/of de jurytafel.
  • Als je verhinderd bent, dan graag zelf voor een gelijkwaardig vervanger zorgen.

Natuurlijk komt het wel eens voor dat je werkelijk niet kunt, regel op tijd een vervanger, of bespreek dit met de scheidsrechterscommissie, maar blijf niet zomaar weg! Het is vreselijk als een team niet kan spelen, omdat er geen scheidsrechter is.

Vervanging en vervangers

Indien je als aangewezen scheidsrechter absoluut verhinderd bent, dan kan je zelf een vervanger zoeken.

Hier zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden, namelijk:

  1. de persoon die verhinderd is, regelt zelf op tijd een vervanger
  2. de persoon die een vervanger als scheidsrechter regelt betaalt een vergoeding van € 15,00 aan de scheidsrechter die invalt.
  3. Zoek een vervanger van je eigen leeftijd. Een seniorlid kan zich niet laten vervangen door een juniorlid en andersom
  4. Raadpleeg bij vragen en/of problemen de scheidsrechterscommissie.

Blijf nooit zomaar weg!