NEDERLANDS KAMPIOEN DAMES EREDIVISIE

2000-2001      2006-2007      2009-2010       2011-2012      2012-2013      2015-2016

NK Club kampioenschaps wedstrijden van de jeugd

In de 50 jarige historie van Landslake Lions zijn er meerdere teams geweest die op een NK mochten meedoen. Dit is de complete lijst:

Landslake Lions bestaat nu 50 jaar. Onderstaand een groot deel van de rijke historie van onze club.

Landslake Lions 1972-1997 door HenkWals
Amsterdam, november 1996
Foto’s en archiefmateriaal: Jaap Pelk, Ruud Nassette, Henk Wals, Adri Voglezang de Jong

Vooraf

Het schrijven van de geschiedenis van Landslake Lions is een klus die ik met plezier op me heb genomen. Ik heb het allemaal vanaf het begin meegemaakt en geschiedschrijven is mijn vak. Het meeste zag ik zelfs van dichtbij, als bestuurslid of in een andere functie. Aan één kant was dit handig, aan de andere kant vormde dit een probleem. Het wordt dan moeilijk om de nodige distantie te betrachten. Ik heb dan ook geaarzeld of ik hiertoe zelfs maar een poging moest ondernemen. Tenslotte kan je ook gewoon je herinneringen opschrijven en er een persoonlijk verhaal van maken. Toch heb ik gekozen voor een meer afstandelijke benadering, om zo meer recht te kunnen doen aan alle mensen die in die vijfentwintig jaar in de vereniging een rol hebben gespeeld. Maar het subjectieve haal je er nooit helemaal uit, al was het alleen maar door de keuzes die je maakt om iets wel of niet te vermelden. In die zin is het toch mijn verhaal. Zo lang je dat maar weet is het niet erg.

Het bronnenmateriaal bestond voornamelijk uit oude clubkranten, zorgvuldig bewaard door de onvolprezen Jaap Pelk. De kwaliteit daarvan was wisselend. In bepaalde periodes werd van alles en nog wat verslag gedaan, in andere tijden liet men dat na. Zo leek het soms alsof er geen heren-1 of dames-1 bestond. In dat geval moest teruggegrepen worden op ander materiaal, zoals kranteNknipsels. Het verhaal is verdeeld in vier periodes. De eerste periode, 1972-1975, geldt de pioniersjaren. Over deze tijd is weinig materiaal bewaard gebleven. Ook de herinnering laat ons hier vaak in de steek, zodat het verhaal over deze tijd noodgedwongen kort moest blijven.

De tweede periode, 1975-1981, gaat over de snelle opgang die de vereniging in die tijd maakt. Het verenigingsleven bloeit volop, er komen steeds meer leden en de heren-1 gaan spRongsgewijs naar de topsportliga. De jaren 1981-1988 vormen de derde periode. In deze tijd wordt het allemaal weer wat minder. Het ledental gaat van circa 250 naar 170, het aantal actieve leden loopt terug, het is financieel moeilijk, de sfeer gaat achteruit. Daar staat tegenover dat de dames-1 en de dameskant steeds beter worden.

Dat brengt ons op de laatste periode: 1988-1997. Sportief gezien stelt de dameskant steeds meer voor, de herenkant steeds minder. Financieel loopt het wat beter, doordat er eindelijk serieuze sponsoren worden gevonden. Maar voor de goede gang van zaken blijft de vereniging hiervan wel afhankelijk, zodat de basis wankel blijft. Het ledental is de laatste jaren stabiel, maar het is moeilijk om voldoende actieve leden te vinden. Een goed teken is wel dat er de laatste tijd veel kinderen zijn aangemeld; sportieve hoop voor de toekomst dus. Kortom: goede en slechte dingen, maar al met al zijn we geen slechte vereniging geworden. We stellen iets voor in de Nederlandse basketballwereld. Veel mensen hebben daaraan de afgelopen vijfentwintig jaar een bijdrage geleverd. Sommigen zijn nog steeds actief, anderen verdwenen. De navolgende geschiedenis is aan hen opgedragen.

Henk Wals
november 1996