Toelichting doel van het spel
Een basketballwedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen van elk vijf spelers. Het doel van iedere ploeg is de bal te werpen in de basket van de tegenpartij en de tegenstander te verhinderen de bal in het bezit te krijgen, of te doelpunten met inachtneming van de beperkingen vervat in de spelregels.

Punten
Een velddoelpunt tel voor twee punten en een benutte vrije worp voor een punt. Het eindresultaat van de wedstrijd kan de winnaar aanwijzen, maar ook een gelijk spel tussen beide ploegen is mogelijk.

Hoe moet de bal gespeeld worden
Bij basketball moet de bal met de handen worden gespeeld en vastgehouden. De bal mag worden gepassed, er mag mee worden geschoten of gedribbeld, dit alles binnen de grenzen gesteld door de spelregels. Stompen of schoppen van de bal is een overtreding.

Indien de bal tijdens de wedstrijd toevallig voet of been van een speler raakt, is dit geen overtreding.

Het zich verplaatsen met de bal
Een speler mag niet lopen terwijl hij de bal in zijn bezit heeft.

Een speler die de bal in zijn bezit heeft, mag slechts twee stappen op de grond maken en moet de bal zijn kwijtgeraakt voordat hij zijn derde stap maakt. Een speler die de bal ontvangt, terwijl hij stilstaat of op correcte wijze tot stilstand komt, nadat hij de bal heeft ontvangen, mag pivoteren.

Onder pivoteren wordt verstaan het bewegen van een voet in willekeurige richting, terwijl de andere voet op de grond op zijn plaats blijft. Als een speler zich wil voortbewegen met de bal, mag hij/zij dribbelen, dat is de bal met een hand tegen de grond stuiten.

Het is verboden om:

 • met twee handen te dribbelen;
 • de bal in een hand tot stilstand te laten komen terwijl hij/zij dribbelt (lopen met de bal);
 • voor de tweede keer te gaan dribbelen nadat de bal in de handen tot stilstand is gekomen.

SPELREGELS

Behoudens de volgende wijzigingen wordt volgens de officiële regels gespeeld

 1. De wedstrijden duren 20 minuten doorlopende tijd (centrale klok);
 2. Er moet zo gewisseld worden, dat er nooit zes (6) spelers van een team op het speelveld staan;
 3. De teams in de J gr7/8 en M gr7/8 poules dienen shirts te dragen met een borst- en rug nummers;
 4. Bij het behalen van de vierde (4e) persoonlijke fout moet de speler het veld verlaten;
 5. Protesten;
  • worden niet in behandeling genomen, tenzij zij aanwijsbare administratieve fouten betreffen;
  • tegen scheidsrechterlijke beslissingen worden dus niet in behandeling genomen;
 6. Een speler mag de bal NIET uit de handen slaan of pakken;
 7. De bal mag niet langer dan 5 seconden worden vastgehouden;
 8. Elk team heeft één (1) time-out, deze duurt 30 seconden;
 9. In de laatste 3 minuten mag er geen time-out worden genomen;
 10. GELIJKSPEL is mogelijk;
  Bij gelijk eindigen in een poule beslist:

  • Het onderling resultaat;
  • Het doelsaldo (score voor minus score tegen).
 11. Indien een team niet opkomt of meer dan 10 minuten te laat is, verlies dat team reglementair met 20-0;
 12. Alleen bij Groep 7/8 wordt gespeeld om de derde en vierde plaats;
 13. In alle gevallen waarin de regels niet voorzien, voorziet en beslist de toernooileiding.