Jaap Pelk
Jaap Pelk
Speelt al vanaf het begin een buitengewoon belangrijke rol in onze vereniging. En doet dat nog steeds. Hij was in de pioniersjaren coach van de heren-1 en speelde daarin zonodig zelf ook mee. Hij was jeugdtrainer, lid van de technische commissie, deed zaaldiensten, was jurylid, trad op als scheidsrechter, organiseerde toernooien en deed – bij voorkeur achter de schermen – verder alles wat nodig was om de club draaiende te houden.Verder was hij actief betrokken bij het Bolwerk Waterland, waarvan hij onder meer de ledenadministratie deed en wedstrijdsecretaris was.

Op dit moment regelt Jaap nog steeds heel veel technische zaken.

Hanny de Kok
Hanny de Kok
Begon haar carrière in 1972 als speelster van de dames-1. Daarna manifesteerde zij zich als succesvol trainster en coach van jeugdteams. In 1981 werd zij met haar meisjes-aspirantenteam Nederlands kampioen. Van 1980 tot 1992 was zij bestuurslid. Ook daarna bleef ze actief: als lid van de technische commissie, trainer, wedstrijdsecretaris, ledenadministrateur, jurylid, zaalcommissaris en bovenal, samen met Jaap Pelk, als de grote regelaarster voor en achter de schermen. In 2003 verhuisde Hanny naar Purmerend en stopte haar activiteiten voor de club
Joop de Kok
Joop de Kok (1937 – 2016 †)
Achter elke grote vrouw staat een man, maar Joop heeft ook zijn eigen verdiensten. Hij was bestuurslid van 1972 tot 1979. Daarna maakte hij deel uit van de technische commissie en was actief op tal van fronten, onder meer als zaalcommissaris. Joops grootste successen behaalde bij als teammanager van de dames-1. Hij begeleidde het team op zijn jarenlange gang van het district Amsterdam naar de eredivisie. Sindsdien geniet Joop van zijn welverdiend verenigingspensioen.

Joop is 78 jaar geworden.

Ruud Nassette
Ruud Nassette
De oprichter van Landslake Lions (1972). Na een korte carrière als speler trad hij op als trainer/coach van onder meer de jongens-junioren 1 en de dames 1. Vijftien jaar was hij bestuurslid: van 1972 tot 1987. Nog steeds een ongeëvenaard record. In de jaren zeventig en tachtig was Ruud de grote man achter de successen van de heren-1. Vooral dankzij zijn inspanningen en visie bereikte het team in 1981 de eerste divisie. In 1987 beëindigde hij zijn activiteiten voor Landslake, maar maakte eind 2006 zijn comeback als lid van het bestuur van de Stichting Topsport Basketball Landsmeer. Deze stichting regelt alle zaken voor het eerste damesteam, dat uitkomt in de eredivisie.
Willem van Eijk
Willem van Eijk (1948 – 2023 †)
Was bestuurslid van 1989 tot 1992. In die drie jaar was hij bijzonder actief, onder meer als sponsor, bij het binnenhalen van geld en als de organisator van de “meimaand-basketballmaand”.
Gijs Voglezang de Jong
Gijs Voglezang de Jong (1930 – 2013 †)
Was penningmeester in het bestuur van 1983 tot 1990 en stond bekend om zijn solide financieel beleid en foutloze administratie. De boekhouding bleef hij ook nog lang na zijn aftreden doen. In de jaren tachtig en negentig besteedde Gijs heel veel uren in de sporthal als zaalcommissaris en jurylid. Verder heeft hij in deze periode talloze clubkranten gestencild, gekopieerd, gevouwen, geniet en verspreid. Aan het eind van de jaren negentig verdween hij uit het verenigingsbeeld. Op 5 maart 2013 bereikte ons het bericht dat Gijs op 83-jarige leeftijd was overleden.
Henk Wals
Henk Wals
Begon in 1972 bij de vereniging als speler van de heren-1 en was – met een onderbreking van drie jaar – bestuurslid van 1979 tot 1993 en voorzitter van 1980 tot 1992. Verder maakte hij zich ooit verdienstelijk als coach van de dames-1 en de jongens junioren-1, redacteur van de clubkrant, lid van de activiteitencommissie, archivaris, jurylid, speaker en geluidspersoon bij de dames-1 wedstrijden, ledenadministrateur en schrijver van stukjes voor de website en de kranten. Sinds het seizoen 2003-2004 is hij actief als teammanager van de dames-1. In 2006 werd hij voorzitter van de Stichting Topsport basketball Landsmeer. Deze stichting regelt alle zaken voor het eerste damesteam.
Ferdinand van Veen
Ferdinand van Veen
Kwam in 1985 bij de vereniging als lid van de activiteitencommissie en trad in 1991 toe tot het bestuur. In 1992-1993 was hij voor een jaar interim-voorzitter. Na een jaar rust kwam hij in 1995 weer in het bestuur, nu als penningmeester. Van 2000 tot 2001 hanteerde hij opnieuw de voorzittershamer en was de drijvende kracht achter de vereniging. Ook coachte hij jeugdteams. Op dit moment is hij speaker bij dames-1 wedstrijden.
Vincent Post
Vincent Post
Begon zijn carrière bij Landslake Lions als supporter van zijn zus Angelique en zijn broers Bart en Clemens. Op relatief late leeftijd besloot hij ook te gaan basketballen. Niet alle Posten zijn even getalenteerd, zo bleek echter, en Vincent kwam terecht in de heren-5. Daar vermaakte hij zich prima en hij raakte zo vervlochten in het verenigingsleven dat hij in 2000 besloot lid te worden van het bestuur. Een jaar later schopte hij het tot voorzitter, een rol die hij gaandeweg met veel verve ging vervullen. Vincent deed veel, heel veel werk hoogstpersoonlijk en was nergens te beroerd voor. In 2006 trad hij toe tot het bestuur van de Stichting Topsport Basketbal Landsmeer. In 2007 legde hij zijn functie als voorzitter van de vereniging neer.