Lid worden

Lid worden ? stuur dan een mail naar onze ledenadministratie

Voorwaarden basketballvereniging Landslake Lions

  1. Een lid verbindt zich bij aanmelding voor het lopende verenigingsjaar aan de vereniging en is derhalve contributie plichtig voor het hele jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
  2. Opzegging voor het volgende seizoen dient te gebeuren vóór 26 april van het lopende seizoen, schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat. Dit i.v.m. de teamopgave aan de NBB voor 1 mei. Opzeggen na 25 april betekend contributie verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen.
  3. Leden dienen zich te houden aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement (zie website).
  4. Het is niet toegestaan in een ander dan een officieel Landslake Lions tenue wedstrijden te spelen.
  5. De contributies worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie is als volgt vastgesteld:
Aard lidmaatschap Recreanten

D/H Senioren

Senioren/U22/U20 U18/U16 U14 U12 U10/jonger
Competitie-spelend (3/4x trainen) in landelijke divisies € 660,00 € 660,00 € 495,00
Competitie-spelend (3x trainen) €435,00 € 410,00 € 385,00
Competitie-spelend (2x trainen) € 360,00 € 335,00 € 310,00 € 250,00 € 230,00
Trainend lid (2x trainen) € 235,00 € 230,00 € 220,00 € 210,00 € 190,00
Trainend lid (1x trainen) € 185,00
  1. Leden die later lid worden in het seizoen betalen voor  het lidmaatschap

Inschrijving na 1 december: 87,5%
Inschrijving na 1 januari: 75%
Inschrijving na 1 februari: 62,5%
Inschrijving na 1 maart: 50%

  1. Leden die te laat (in de aanloop op het volgend seizoen) of tussentijds opzeggen betalen de contributie voor het gehele seizoen.
  2. Bij dit formulier dient een digitale pasfoto te worden verzonden naar ledenadministratie en een bedrag van €15,- aan inschrijfgeld te worden gevoegd of overgemaakt op rekeningnummer NL 71 RABO 033 440 9187. Is men eerder lid geweest van een andere basketballvereniging, dan dient tevens een door deze vereniging afgegeven schuldvrijverklaring te worden toegevoegd. Indien de genoemde bijlagen niet met het formulier worden ingeleverd, kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
  3. Voor alle leden vanaf veertien jaar geldt dat men verplicht is gedurende het seizoen enkele inspanningen te verrichten die tot doel hebben de vereniging draaiende te houden. Het kan bijvoorbeeld gaan om het scheidsrechteren van wedstrijden, jurydiensten enzovoort. Ouders dienen er rekening mee te houden dat gevraagd zal worden zorg te dragen voor het vervoer naar uitwedstrijden. (Nieuwe) leden vanaf de U16 zijn verplicht om een scheidsrechtercursus te volgen. (Nieuwe) leden vanaf de U14 zijn verplicht om online een digitaal spelregelbewijs te halen van de NBB om aan wedstrijden te kunnen deelnemen.
  4. Ieder spelend lid ontvangt aan het begin van het seizoen een compleet tenue van de vereniging om wedstrijden in te spelen. Dit tenue blijft eigendom van de vereniging en dient aan het einde van het seizoen weer te worden ingeleverd.