Basketbalvereniging Landslake Lions wil een plek zijn waar je op een prettige manier kunt basketballen en waar je je veilig voelt. Hierbij hoort een veilig klimaat waarin ongewenst gedrag niet voor hoort te komen. Mocht dit toch niet zo voelen/zijn dan kun je contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen voor Landslake Lions zijn:

Onder ongewenst gedrag verstaat Landslake Lions de volgende categorieën gedragingen:

  • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
  • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
  • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
  • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken, aanranding);

Functieomschrijving en werkwijze vertrouwenspersoon