Beste Leden,

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 15 juni 2021.

Datum: 15 juni
Aanvang: 20:00
Locatie: online meeting via Skype (indien mogelijk in Sportcafe de Remise)
Aanmeld deadline: 11 juni

Aanwezigheidsregistratie

In verband met de geldende Corona maatregelen zullen wij deze vergadering voorlopig digitaal houden. Indien mogelijk zullen wij deze vergadering in Sportcafe de Remise houden. Aanmelden kan tot 11 juni via een mail naar secretaris@landslakelions.nl. Als je een volmacht wenst af te geven, vul dan de volmacht in en stuur die digitaal naar voormeld emailadres.

Wij kijken er naar uit u allen digitaal te mogen ontvangen op 15 juni!

Het bestuur

Voorlopige agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen notulen ALV 17-11-2020
  4. Financiën 
    1. Begroting seizoen 2021-2022
  5. Nieuw bestuur gezocht
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Mocht u iets willen toevoegen aan deze agenda dan ontvangen wij dit graag uiterlijk zondag 13 september voor 12:00 op voorzitter@landslakelions.nl met een CC aan webmaster@landslakelions.nl. Hierna zal de agenda, indien nodig, worden bijgewerkt op de website.