De zomertijd is weer ingegaan en dat betekent dat het ’s avonds langer licht is.

Vanwege Corona kunnen (nog steeds) niet de zaal in en dat is voor iedereen heel vervelend.
Gelukkig zouden we weer buiten mogen trainen, onder de bekende voorwaarden. Bijkomend voordeel: ook de avondklok zal vanaf komende week een uur later in gaan.

Buiten trainen

Vorig jaar hebben we veel gebruik gemaakt van de velden bij het Vogeltjespark. Er zijn toen klachten geweest van enkele omwonenden en het bestuur heeft ook twee gesprekken met de gemeente gevoerd. Er is ons toen gemeld dat we alleen het achterste veld mochten gebruiken.

Natuurlijk hebben we aangegeven dat dit achterste veld minder goed is (onder andere vanwege voetbaldoeltjes onder de baskets én de ontbrekende belijning.

Vanuit de gemeente is daarop toegezegd dat bekeken zou worden hoe dit beter kon.

Op 3 maart hebben we een brief aan de gemeente geschreven omdat we het voor alle teams mogelijk willen maken om buiten te trainen.

Ondanks dat we meerdere malen contact met de gemeente hebben opgenomen, hebben we voor nu (nog) geen antwoord ontvangen. Ter informatie treffen jullie bij deze nieuwsbrief dan ook de aan de gemeente geschreven brieven.

We zijn helemaal niet blij met deze gang van zaken en houden jullie op de hoogte van het vervolg.

Voor nu menen wij dat langer wachten onacceptabel is. Daarom ontvangen jullie hierbij het schema van de trainingen vanaf vrijdag 2 april aanstaande. Dit schema is gemaakt op basis van wat de trainers hebben opgegeven.

Wel willen we jullie nogmaals vragen om voor, tijdens en na géén muziek te spelen, na de training het veld zo snel mogelijk te verlaten en je verder op en rond het veld je aan de geldende Corona-richtlijnen te houden.

Contributie

Tijdens de laatste twee Algemene Leden Vergaderingen in november vorig jaar is ons gevraagd naar het innen van de contributies. We hebben toen aangegeven daar zo spoedig mogelijk op terug te komen, omdat het op dat moment zeker nog niet duidelijk was hoe het seizoen verder zou lopen.

Inmiddels is bekend dat er voor onze teams, met uitzondering van dames 1, geen competitie meer gespeeld zal worden.

Een exacte berekening van de kosten van de vereniging voor dit seizoen kunnen we op dit moment nog niet maken. Als we wel weer in de zaal kunnen trainen, zal de zaalhuur hoger zijn en dus ook de kosten voor ons als vereniging. Natuurlijk lopen de kosten van de NBB, verzekeringen, website en boekhouder gewoon door.

Een aantal leden heeft aangegeven niet de gehele contributie voor het seizoen 2020-2021 te willen betalen, juist omdat er maar heel weinig wedstrijden zijn gespeeld en we vanaf half december 2020 ook niet meer in de zaal kunnen trainen.

Het innen van de 4e termijn is reeds aan het begin van het seizoen ingepland. Het is niet meer mogelijk om het incasseren daarvan te stoppen of te wijzigen. Om de administratie niet onnodig ingewikkeld te maken, hopen we dat u de laatste incasso niet storneert.

Wel weten we dat de kosten dit seizoen zeker ¼ minder zullen zijn, mogelijk meer. De definitieve contributie verlaging kunnen we eind juli berekenen, als de facturen van de NBB en de gemeente binnen zijn.

Wij zullen bij voorkeur de reductie in mindering willen brengen op de contributie van seizoen 2021-2022. Als u besluit uw lidmaatschap op te zeggen, storten we uiteraard het bedrag terug op uw rekening.

Wenst u een van beide opties?

Stuur dan een mail naar penningmeester@landslakelions.nl

Als u geen reductie of teruggave wenst, maar met dit bedrag de club wil steunen hoeft u niets te doen.

De club is u zeer dankbaar! Het bedrag kan een aanvulling zijn voor ons lustrumfeest, of er kunnen nieuwe materialen voor aangeschaft voor worden.

Dames 1

De competitie van dames 1 is in volle gang en het spant er om of de 4e plaats gehaald gaat worden. Wil je zien hoe dedames spelen? De wedstrijden zijn live te zien via youtube. Check de website www.landslakelions.nl voor de juiste link.

Je kan Dames 1 nu ook vinden op instagram: @lionsbasketbal

Opzeggen lidmaatschap

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar overweeg je toch om jouw lidmaatschap op te zeggen? Doe dit dat vóór 1 mei 2021 bij secretaris@landslakelions.nl.

Zeg je later op? Dan ben je de contributie voor het hele seizoen 2021-2022 verschuldigd.

Bestuur seizoen 2021-2022

In januari 2022 bestaat onze mooie vereniging al weer 50 jaar! Dat willen we graag vieren en hopelijk is er dan weer veel meer mogelijk dan nu. Om dat jubileum te halen, is er wel een bestuur nodig. Zoals al eerder aangegeven, zullen aan het einde van dit seizoen enkele van de huidige bestuursleden stoppen. We zijn daarom dringend op zoek naar enthousiaste leden die onze vereniging verder willen helpen.

De tijdsbesteding is te overzien. Gezien de huidige bezetting van het bestuur, zijn we met name op zoek naar betrokkenen aan de dames-zijde van de vereniging!

Wil je meer informatie over de beschikbare taken en tijdsbesteding? Aarzel niet en neem contact op met Roos: secretaris@landslakelions.nl

Tot slot hopen we dat jullie allen en degenen die jullie lief hebben gezond zijn en blijven of -als je Corona hebt gehad – je snel herstelt of hersteld bent!

Het bestuur