Hieronder de brief van de gemeente met de mededeling dat we het basketbalveld in het wijkpark nu helaas niet mogen gebruiken voor trainingen. Zoals jullie van ons gewend zijn doen we onze uiterste best om in gesprek te komen en te blijven met de gemeente en de betreffende klagende omwonenden om tot een oplossing te komen. Gelukkig zijn er ook veel omwonenden en andere landsmeerders die blij zijn met onze inspanningen en trainingen en geen overlast ervaren! Zodra er nieuws is, zullen we jullie dat laten weten!

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 maart 2021 heeft u bij ons verzocht uw vereniging toestemming te geven om het Wijkpark te gebruiken als locatie om basketbaltrainingen te geven aan teams met spelers onder de 27 jaar. Daarnaast heeft u duidelijkheid gevraagd over het aanbrengen van belijning op het multifunctionele veld. In deze brief zullen wij hier antwoord op geven.

Ontwikkelingen oude basketbalplein
Zoals u is opgevallen zijn de baskets op het oude basketbalplein verdwenen. Momenteel zijn we bezig om te onderzoeken door wie de baskets weg zijn gehaald om zo de situatie te herstellen. Indien nodig zullen we aangifte doen van diefstal bij de politie.

Inzake het gebruik van het Wijkpark als trainingslocatie:
Artikel 6.1, tweede lid, juncto artikel 6.2, eerste lid, onder d, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 geeft de gemeente de mogelijkheid om toestemming te geven om bij buitensportactiviteiten voor jongeren van 18 jaar t/m 26 jaar af te wijken van de maximale groepsgrootte en de veiligeafstandsnorm.

Wat is ons besluit?
We geven alleen toestemming voor het afwijken van de maximale groepsgrootte en veiligeafstandsnorm indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een voorwaarde is dat er geen overlast wordt ervaren door omwonenden. Aangezien is gebleken dat op de door u verzochte locatie overlast is ervaren door omwonenden, geven wij u geen toestemming voor het gebruik van het oude basketbalveld. U kunt wel gebruik maken van het multifunctionele veld.

Wat is de uitleg?
We moeten bij een dergelijke toestemming diverse belangen afwegen. Uw belang om training te kunnen geven om als vereniging op een hoog niveau te kunnen blijven presteren, het belang van uw leden om te kunnen blijven bewegen in een tijdperk waarin de fysieke gezondheid heel belangrijk is. Daarnaast wegen wij ook het belang van de omwonenden om geen hinder of overlast van de trainingen te ervaren af.

In 2020 hebben wij toestemming gegeven aan uw vereniging om te trainen in het Wijkpark. Dit onder de voorwaarden dat er geen muziek ten gehore gebracht werd, dat wijzigingen in het trainingsschema gecommuniceerd zouden worden en dat de omwonenden geen overlast mogen ervaren.
In de praktijk bleek dat er regelmatig muziek ten gehore gebracht werd tijdens de trainingen. De BOA’s hebben de trainer hier regelmatig op aangesproken. De beleidsmedewerker OOV heeft uw bestuur hier ook op aangesproken, waarna u weer de trainer heeft aangesproken. Helaas heeft dit niet tot verbetering geleid.
Daarnaast heeft u de trainingsuren gewijzigd zonder dat dit gecommuniceerd is. Dit heeft tot veel onduidelijkheid en frustraties geleid bij de omwonenden omdat de gemeente geen antwoord kon geven op hun vragen.

Tot slot heeft het gebruik van het Wijkpark als trainingslocatie tot een stijging van klachten van omwonenden in 2020 geleid. Wij hebben daarop aangegeven dat u gebruik moest maken van het multifunctionele veld. Helaas bleef de trainer gebruik maken van het oude basketbalveld en is meerdere malen door de BOA’s verwezen naar het multifunctionele veld. Op 12 maart 2021 hebben zeven omwonenden ons een brief gestuurd waarin zij hun klachten nogmaals onderschrijven.

Gelet op het bovenstaande hebben wij een belangenafweging gemaakt en besloten u geen toestemming te geven om het oude basketbalveld te gebruiken als trainingslocatie. Op deze manier willen wij tegemoet komen aan de overlast die ervaren wordt door de omwonenden gedurende de trainingen.

Dit betekent dat het niet toegestaan is om met zowel de jeugdteams als de teams tot 26 jaar te trainen op het oude basketbalveld. U kunt wel gebruik maken van het multifunctionele veld mits u geen muziek ten gehore brengt en de trainingsuren duidelijk communiceert aan de gemeente.

Als u zich niet houdt aan de bovengenoemde voorwaarden kunnen wij in de toekomst besluiten dat u ook geen gebruik mag maken van het multifunctionele veld.

Inzake het aanbrengen van de belijning op het multifunctionele veld:
Met betrekking tot uw verzoek rondom het aanbrengen van belijning op het multifunctionele veld moeten wij u helaas melden dat wij momenteel niet de mogelijkheden hebben om aan uw verzoek te voldoen.

Informatie
Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw H. Chinatam van de afdeling Sociaal Beleid, via telefoonnummer 020 – 4877111.

Het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,