Beste Leden,

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 17 november 2020.

Datum: 17 november
Aanvang: 20:00
Locatie: online meeting via Skype
Aanmeld deadline: 13 november

Aanwezigheidsregistratie

In verband met de geldende Corona maatregelen zullen wij deze vergadering digitaal houden. Aanmelden kan tot 13 november via een mail naar secretaris@landslakelions.nl. Als je een volmacht wenst af te geven, vul dan de volmacht in en stuur die digitaal naar voormeld emailadres.

Wij kijken er naar uit u allen digitaal te mogen ontvangen op 13 november!

Het bestuur

Voorlopige agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen notulen ALV 20-10-2020
  4. Financiën 
    1. Aanstellen kascommissie
  5. Statutenwijziging (zie bijlage concept statuten)
  6. Nieuw bestuur gezocht
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Mocht u iets willen toevoegen aan deze agenda dan ontvangen wij dit graag uiterlijk zondag 15 september voor 12:00 op voorzitter@landslakelions.nl met een CC aan webmaster@landslakelions.nl. Hierna zal de agenda, indien nodig, worden bijgewerkt op de website.

Bijlagen