Landsmeer, 28 september 2020

Beste leden,

Komende dinsdag staat de algemene ledenvergadering op de agenda. Het bestuur acht het op dit moment niet verstandig om een fysieke bijeenkomst te organiseren.

We stellen de vergadering daarom uit naar dinsdag 20 oktober 2020 om 20:00 uur. Aanmelden kan tot 15 oktober 2020 en moet via email: secretaris@landslakelions.nl. Als je een volmacht wenst af te geven, vul dan de volmacht in en stuur die digitaal naar voormeld emailadres.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur