Aankondiging ALV: 29 september

Beste Leden,

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 29 september 2020.

Inloop: 19:30
Aanvang: 20:00
Locatie: ICL, sportcafé de Remise
Aanmeld deadline: 22 september

Aanwezigheidsregistratie

In verband met de geldende Corona maatregelen bent u verplicht zich aan te melden voor deze ALV. Dit kunt u per mail naar secretaris@landslakelions.nl doen tot uiterlijk 22 september. Bij te veel aanmeldingen zal deze ALV online gehouden worden om de veiligheid te waarborgen.

Wij kijken er naar uit u allen te mogen ontvangen op 29 september!

Het bestuur

Voorlopige agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen ALV 3-12-2019
 4. Financiën 
  1. Afsluiting boekjaar 2019-2020, rapportage kascommissie en decharge.
 5. Statutenwijziging (zie bijlage concept statuten)
 6. Commissies
 7. Jubileum 50 jaar LLL
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Mocht u iets willen toevoegen aan deze agenda dan ontvangen wij dit graag uiterlijk zondag 27 september voor 12:00 op voorzitter@landslakelions.nl met een CC aan webmaster@landslakelions.nl. Hierna zal de agenda, indien nodig, worden bijgewerkt op de website.

Bijlagen