Beste Leden,

Op woensdag 26 juni 2019 houden wij om 19:30 een ALV. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat er zich kandidaten hebben gemeld voor een nieuw te vormen bestuur.

Aanwezigheidsregistratie
Om deze ALV gestructureerd te laten verlopen verzoeken wij alle leden om zich bij binnenkomst te registreren. Hierbij willen wij graag weten hoeveel stemmen elk persoon heeft. Dit is ook het moment om uw papieren machtigingen te overhandigen en te registreren. Bijgevoegd treft u het machtigingsformulier.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen Agenda en Notulen
  1. Notulen 14-05-2019
  2. Notulen 20-11-2018
 3. Bestuurswijzigingen
 4. Sportieve jaarafsluiting en vooruitblik 2019 – 2020
 5. Financieel
  1. Uitbesteding financiële administratie
  2. Begroting 2019-2020
  3. Benoemen kascommissie
 6. Scheidsrechterszaken
 7. Commissies voorstellen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Mocht u iets willen toevoegen aan deze agenda dan ontvangen wij dit graag uiterlijk maandag 17 juni om 12:00 op voorzitter@landslakelions.nl met een CC aan webmaster@landslakelions.nl. Hierna zal de agenda, indien nodig, worden bijgewerkt op de website.

Wij hopen u allen op 26 juni te mogen ontvangen in Sportcafé de Remise.

Het bestuur

Bijlage: machtigingsformulier.