Beste leden,

Dinsdag 20 november is van 19:30 – 21:00 de ALV.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Jaarafsluiting sportief 2017-2018
  4. Jaarafsluiting financieel 2017-2018
  5. Scheidsrechterszaken
  6. Vooruitblik technisch beleid
  7. Rondvraag
  8. Sluiting