Na vele jaren diverse functies  te hebben verricht , doet Jaap Pelk nu de nodig stappen terug binnen de vereniging. Hij zal  geen deel  meer uitmaken van de Jeugd Technische Commissie en hij zal geen rol meer vervullen voor de zaaldienst bij wedstrijden/ trainingen en materiaal  beheer. Voor deze leemte die hij achterlaat moeten we met spoed oplossingen  vinden. Voor zijn functie bij de Jeugd TC voor Mannen teams zal hij worden vervangen door Erik de Roos. Voor de zaaldiensten publiceren we onderstaande  de oproep voor zaalmanagers bij wedstrijden.

Gezocht Zaalmanagers

We zijn dringend op zoek naar ouders en leden die bereid zijn om zich af en toe als zaalmanager in te zetten voor Landslake Lions op de zaterdag en zondag  bij thuiswedstrijden voor een blok van 2 uur of een veelvoud daarvan.

Taken (afhankelijk van tijdstip shift)

  • Zorgen voor opbouw velden (baskets,tafels, stoelen, banken, klokken e.d.)  voor aanvang van de 1e  wedstrijden van de dag  met hulp van thuisspelende team(s)
  • Het klaarleggen van de tablets voor het digitaal wedstrijdformulier (DWF)
  • Beheren tablets gedurende jouw shift als zaalmanager
  • Aanspreekpunt bij problemen met tablets tijdens jouw shift als zaalmanager. Instructie en Back Up hiervoor wordt geregeld
  • Zorgen voor opruimen velden (tafels, stoelen, banken, klokken e.d.) na afloop laatste wedstrijden van de dag samen met de thuisspelende teams
  • Inname Tablets na afloop laatste wedstrijden uitgezet en aan de opladers.

Taken Algemeen

  • Aanspreekpunt toeschouwers en bezoekende teams (welk veld/kleedkamer)
  • Zaal alleen toegankelijk voor spelers en coaches van wedstrijden
  • Ouders/supporters moeten plaatsnemen op de tribune niet in de zaal
  • Controleren aanwezigheid  van aangestelde scheidsrechters

Meldt je aan bij secretaris@landslakelions.nl
Geef dan ook aan hoeveel  en hoelang je inzetbaar bent b.v. 4x per jaar 2 uur op een dag. N.a.v. de aanmeldingen en in overleg stellen we een schema op. Dit schema wordt gemaakt door de nieuwe coordinator zaalmanagers  Ineke Oostveen.

Wij rekenen op uw hulp en willen Jaap Pelk heel hartelijk bedanken voor zijn jaren lange inzet voor de club als Jeugd TC en zaalmanager.

Jeroen Veltman
voorzitter