Hieronder de agenda voor de ALV van a.s. maandag 18 december, 20.00 uur in de Remise. De stukken voor de ALV kunnen worden opgevraagd via secretaris@landslakelions.nl.

Agenda ALV 18 december 2017

1) Opening en mededelingen
2) Notulen vorige vergadering en overzicht competitiejaar 2016-2017
3) Financiële verslaglegging seizoen 2016-2017
4) Decharge Kascommissie

  • Pauze

5) TC – Jeugdopleiding Landslake Lions
6) Begroting 2017-2018 en extra bijdrage
7) Bestuurszaken
8) Rondvraag
9) Sluiting