Beste leden, vrijwilligers en ouders/betrokkenen,

Het seizoen is inmiddels aan het einde gekomen. Alle teams hebben hun laatste wedstrijden gespeeld en de vloer van het ICL kan bijna in de lak, maar niet voordat we nog 1 keer met z’n allen het veld gaan betreden middels een leuk eindtoernooi.

SAVE THE DATE
27 mei 2017

Wij gaan op deze dag een mix-toernooi spelen waaraan alle leden mee mogen doen. Aansluitend zal er in de kantine samen met een DJ, gefeest en gedanst worden op goede muziek en kan er gegeten en gedronken worden.

Over de precieze indeling en inschrijving van de dag wordt nog overlegd. Dit laten wij voor het einde van deze week weten.

Zorg er in ieder geval voor dat je 27 mei vrij houdt en aanwezig kunt zijn om het eindtoernooi met afsluitend feest bij te wonen.

Met sportieve groet,

Namens het Bestuur,
Jos van der Laan