Beste leden, ouders en/of verzorgers,

Graag wil ik jullie uitnodigen om aanwezig te zijn bij de tweede ALV. De ALV vindt op 4 april om 19.30 uur plaats in de ICL, in de Remise.

Agenda:

1) Opening (Yuri Sprenger)
2) Notulen vorige vergadering 7 maart j.l. (Yuri Sprenger)
3) Financiën (Yuri Sprenger)
4) Taskforce Financiën (Hélène Pragt/René Kammeron)
5) Kas commissie – Decharge (Harry Duikers)
6) Bestuur (Jeroen Veltman/Remmert van Eijle)
7) Stemmen nieuw bestuur (Machtigingsformulier bijgaand)

Wij hopen u morgen wederom te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het (interim) bestuur,
Renate Turpijn

Bijlage: Machtigingsformulier ALV 4 april 2017