Beste leden,

Via deze weg wil ik namens het bestuur alle leden uitnodigen voor de aanstaande Algemene Leden Vergadering. Deze vergadering zal op dinsdag 7 maart worden gehouden om 20:00 in het Indoor Centrum te Landsmeer. Deze ALV zal bepalend zijn voor de toekomst van de vereniging. Verschillende werkgroepen zullen hun resultaten presenteren voor het redden van de vereniging.

Tijdens de vergadering zullen de volgende punten de revue passeren:

  • Een toelichting en stemming over de leden contributies 2017
  • Er zal een overzicht worden gepresenteerd van de huidige financiële situatie
  • We nemen afscheid van aftredende bestuursleden Chelsea Wooninck en Marcel Kuijpers.
  • Er zal mededeling worden gedaan en uitleg geven over de nieuwe scheidsrechters test die alle NBB leden vanaf 14 jaar dienen te behalen.
  • Er zal een stemming plaats vinden over de aanstelling van een nieuw bestuur.
  • Toelichting visie kandidaat voorzitter:

Financieel gezonde vereniging

Een financieel gezonde vereniging is een noodzaak en staat momenteel als hoogste prioriteit op de agenda. Afgelopen maanden zijn er al stappen gezet doormiddel van het maken van afspraken met schuldeisers, het innen van betalingen en het op orde brengen van het leden bestand. Het is zaak deze lijn door te zetten en met een realistische begroting 2017 in te gaan. Daar waar wij financieel stappen kunnen maken zonder onze leden te belasten moeten wij dit zeker niet nalaten. Tevens is de intentie om jaarlijks een audit plaats te laten vinden ter keuring van het financiële beleid.

Transparantie en digitalisering

Voor operationele efficiëntie is het belangrijk dat lijntjes kort zijn en leden van het bestuur snel data beschikbaar hebben. Om te zorgen dat het bestuur ten aller tijden toegang heeft tot volledige en actuele informatie is de afgelopen tijd een flinke inhaalslag gedaan. Het is zaak deze op pijl te houden. Verder is de ambitie om de website te transformeren. Een nieuw format waar informative makkelijker te vinden is en met een hogere gebruiksvriendelijkheid.

Ontwikkeling opleiding

Ten behoeve de connectie tussen de “vloer” en bestuur te verbeteren en de visie op opleiden te versterken is er een nieuwe TC gevormd. Leden van deze commissie zullen in eerste instantie zijn: de hoogste coach aan de mannenlijn, de hoogste coach in de dameslijn en de voorzitter van het bestuur. Vragen vanuit het bestuur voor de TC zijn altijd welkom en eventuele bestuurlijke voorstellen die uit deze commissie voortvloeien zullen worden voorgelegd aan het bestuur. Tevens zal ere en sterkere samenwerking worden gezocht met de stichting topbasketbal Landsmeer om doorstroom van talent te bevorderen.