Geachte leden, ouders/verzorgers,

Met ingang van volgend seizoen is het verplicht om als spelend lid van de NBB, wanneer de leeftijd van 14 jaar bereikt is, in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. Samen met onze vereniging streeft de NBB naar een veilig sportklimaat, waarin gewenst gedrag wordt gestimuleerd en ongewenst gedrag wordt aangepakt. Hierin is onder andere aandacht voor het vergroten van spelregelkennis bij alle deelnemers aan het basketbalspelletje, maar ook het terugdringen van commentaar op de arbitrage.

Mocht je als lid van Landslake Lions nog niet in het bezit zijn van een F-diploma en, dan dien je vanaf U18 het spelregelbewijs te halen gevolgd door de vernieuwde cursus Basketballscheidsrechter 2. Alvorens je deze cursus mag volgen, is het spelregelbewijs een vereiste. Dit bewijs is te halen in samenwerking met de NBB. Elk lid van 14 jaar en ouder, dat volgens de administratie van de bond, nog een spelregelbewijs dient te halen, sturen wij in de loop van deze week een persoonlijke inlogcode toe. Met deze code kan geoefend worden op de bijbehorende website. Afsluitend leg je als lid voor 1 maart je examen af. Hierna ben je, als het goed gaat, in het bezit van het spelregelbewijs.

Tevens sturen wij als wedstrijdcommissie een beknopt spelregelboekje mee, die je thuis kan doorkijken.

Veel succes en fluitplezier toegewenst!

De scheidscommissie.