Beste leden,

De Algemene Leden Vergadering van vanavond zal helaas verschoven moeten worden naar een latere datum. De kas commissie heeft nog niet alle benodigde informatie van het bestuur ontvangen en is daardoor nog niet tot een volledige kas controle kunnen komen. Het bestuur zal verdere informatie verschaffen en de kas commissie de ruimte geven om haar werk goed af te ronden. Dit bericht is er een die ik liever niet had verstuurd maar een transparant beleid en inzage van huidige zaken zijn van vitaal belang voor de ALV en haar leden. Vandaar dat dit besluit, al zij het zeer laat, is genomen door de leden van het bestuur en de kas commissie. Een nieuwe datum zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden.

Met sportieve groet,
Jesse Korf
Voorzitter