Op 19 april j.l. heeft er een extra ledenvergadering plaatsgevonden. In deze vergadering zijn de begroting en contributiebedragen voor het seizoen 2016-2017 vastgesteld. Tevens hebben de leden ingestemd met een aanpassing in de contributie incasso. De contributie zal vanaf het seizoen 2016-2017 in 4 termijnen worden geïncasseerd, waarbij reeds in juni een incasso zal plaatsvinden voor de verschuldigde bondscontributie voor het seizoen.

Donderdag 2 juni 2016, zal er daarom een bedrag van € 75 geincasseerd worden voor alle leden ingeschreven per 31 mei 2016. Deze incasso dekt de bondscontributie voor het aankomende seizoen.

Mochten hier over vragen bij jullie opkomen, horen wij het graag via penningmeester@landslakelions.nl.

Alvast bedankt en met vriendelijke groet.

Namens het bestuur,
Yuri Sprenger
Penningmeester Landslake Lions