Beste Leden

Op 19 april j.l. heeft er een extra ledenvergadering plaatsgevonden. Notulen ALV 19 april 2016. In deze vergadering zijn de begroting en contributiebedragen voor het seizoen 2016-2017 vastgesteld. Tevens hebben de leden ingestemd met een aanpassing in de contributie incasso.

Onderstaand het overzicht met de nieuwe contributiebedragen:

Contributieprijzen seizoen 2016-2017:            
Aard lidmaatschap Recreanten Senioren/U22/U20 U18/U16 U14 U12 U10/jonger
             
Competitie spelend (4x Trainen) € 500,00 € 500,00
Competitie spelend (3x Trainen) € 375,00 € 350,00 € 325,00
Competitie spelend (2x Trainen) € 300,00 € 275,00 € 250,00 € 225,00 € 200,00
Trainend lid (2x trainen) € 200,00 € 195,00 € 185,00 € 180,00 € 170,00
Trainend lid (1x trainen) € 150,00

De contributie zal vanaf het seizoen 2016-2017 in 4 termijnen worden geïncasseerd, waarbij reeds in juni een incasso zal plaatsvinden voor de verschuldigde bondscontributie voor het seizoen.

De incasso’s voor het seizoen 2016-2017 zullen middels het onderstaande schema plaatsvinden:

  • 1 juni 2016 – bondscontributie a € 75
  • 1 september 2016 – 1e termijn
  • 1 november 2016 – 2e termijn
  • 1 februari 2017 – 3e termijn

De tenuebijdrage a € 25 zal worden geïncasseerd in combinatie met de 1e termijn.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via penningmeester@landslakelions.nl of secretaris@landslakelions.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur