Beste leden, ouders van leden en andere betrokkenen,

Wij, het bestuur van Landslake Lions, zijn dringend op zoek naar versterking.

Aan het begin van het seizoen 2015-2016 zijn wij aangetreden als ‘nieuw’ bestuur. In een kleine samenstelling hebben we geprobeerd de kar te trekken en de vereniging weer financieel gezond te maken. Een zware opgave, maar met de hulp van vele vrijwilligers en de input die we hebben ontvangen op de ALVs zijn er stappen in de goede richting gezet. Zowel de financiele -als de organisatorische keuzen in het te voeren beleid zijn door de leden goedgekeurd tijdens een ledenvergadering. Hiermee is de basis gelegd voor een gezonde, florerende vereniging in de nabije toekomst. Om dit te bereiken moet er de komende jaren nog hard worden gewerkt, en met uw hulp en enthousiasme zorgen we er samen voor dat we dit halen.

Als klein bestuur ben je kwetsbaar, zo is het afgelopen seizoen wel gebleken. Veel van onze tijd is besteed aan het oplossen van acute problemen die de vereniging in haar voortbestaan bedreigde. Het bestuur heeft zich daardoor niet in kunnen zetten op tal van andere onderwerpen en is ook niet altijd zichtbaar of benaderbaar voor leden en hun ouders geweest. Dat vervolgens de voorzitter vanwege drukte bij zowel werkgever als in de prive sfeer geen tijd beschikbaar meer had om zijn verenigingstaken uit te voeren, heeft ertoe geleid dat de overige bestuursleden door het extra werk dat gedaan moest worden, niet meer konden doen aan versterken en verbeteren van de vereniging. Gelukkig draait de vereniging op heel veel vrijwilligers, hebben wij veel steun gekregen en bovendien hebben er vrijwilligers veel tijd gestoken in de planning en voorbereiding van het komende seizoen. Waarvoor hartelijk dank.

Echter,  er blijven bestuurlijk op dit moment bepaalde dingen liggen en zijn we gedurende het seizoen een aantal maal op belangrijke momenten in gebreke gebleven. Dit zouden we graag anders zien, want een vereniging als Landslake Lions verdient in onze ogen een gezond en stevig bestuur.

Graag zouden wij in gesprek komen met leden, ouders van leden of andere betrokkenen die ons zouden willen helpen met ideeën of het uitvoeren van een aantal taken. Wij zoeken meerdere personen die een of meerdere van onderstaande taken zou willen uitvoeren (bij voorkeur als lid van het bestuur):

  • In de sporthal fungeert als aanspreekpunt voor leden en ouders
  • Secretariële taken kan uitvoeren (Chelsea stopt aan het einde van dit seizoen)
  • Een schakel vormt tussen de Technische Commissie en het bestuur
  • Een schakel vormt tussen de overige commissies (jeugd-, senioren-, scheidsrechter- en feestcommissie) en het bestuur
  • De penningmeester ondersteunt in zijn werkzaamheden

Wij maken graag een afspraak via secretaris@landslakelions.nl of telefonisch: 06-11242758.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur