Geacht lid, ouder/verzorger van een jeugdlid,

Het bestuur van Landslake Lions vraagt aandacht voor het volgende.

Op 24 november j.l. heeft er een extra ledenvergadering plaatsgevonden. Notulen ALV 24 november 2015

Zoals aangekondigd is er gesproken over de te nemen maatregelen waarmee de vereniging het huidige seizoen met een neutraal financieel resultaat kan afsluiten. De leden hebben met meerderheid ingestemd voor een eenmalige collectieve verhoging van de contributie met 7,5%. Deze contributieverhoging geldt alleen voor het lopende seizoen (15-16).

Als gevolg van de aangenomen contributieverhoging heeft de kascommissie haar bezwaren met betrekking tot de ingediende financiële stukken laten varen. De kascommissie heeft de leden dan ook geadviseerd om decharge te verlenen aan het bestuur. De leden hebben hiermee ingestemd.

Als bestuur zijn wij hier heel blij mee. Wij danken jullie allemaal hiervoor. Deze verhoging betekent dat van het dreigende tekort voor dit seizoen nog een klein deel over is. In de tweede seizoenshelft willen we een of meer activiteiten organiseren waarmee we extra inkomsten voor de vereniging hopen te krijgen. Hierover later meer.

Om te voorkomen dat we toekomstige seizoenen starten met een begroot tekort, gaan wij met ingang van dit seizoen, in januari, samen met de technische commissies en de coaches, starten met teamplanning- en samenstelling voor het nieuwe seizoen. Het is de bedoeling om voor de uiterste opzegdatum de teamindeling en de competitie waarin de teams worden ingeschreven te weten. Op basis van deze gegevens weten we ruimschoots op tijd of de gemaakte keuzes qua teaminschrijving financieel haalbaar zijn. Het gehanteerde uitgangspunt blijft prestatieteams zo hoog mogelijk in te schrijven, onder de voorwaarde dat er voldoende inkomsten tegenover de (hoge) kosten van landelijk spelende teams staan.

Wij hopen hiermee dat voor iedereen ruimschoots voor de uiterste NBB inschrijfdatum duidelijk is wat te verwachten van het nieuwe seizoen zowel voor het teamniveau als voor de kosten. Dit bestuur vindt het erg belangrijk om duidelijk te communiceren over wat je van het nieuwe seizoen mag verwachten, indien je daar een ander beeld van hebt is het nog mogelijk om daar iets aan te doen of zelfs om over te stappen.

Juist door het introduceren van een vast stramien voor seizoensvoorbereiding dat vroegtijdig in het nog lopende seizoen opgestart en waarover ieder geïnformeerd wordt, denken wij te voorkomen dat leden opzeggen door gebrek aan duidelijkheid.

Een overzicht met de nieuwe contributiebedragen:

Contributieprijzen seizoen 2015-2016:
Aard lidmaatschap Recreanten Senioren/U22/U20 U18/U16 U14 U12 U10/jonger
Competitie spelend (4x Trainen) € 485,00 € 465,00
Competitie spelend (3x Trainen) € 365,00 € 345,00 € 310,00
Competitie spelend (2x Trainen) € 285,00 € 270,00 € 245,00 € 215,00 € 190,00
Trainend lid (2x trainen) € 205,00 € 195,00 € 185,00 € 180,00 € 170,00
Trainend lid (1x trainen) € 150,00

Deze week zal er een automatische incasso plaatsvinden voor twee termijnen (van vier) gebaseerd op het verhoogde contributiebedrag.

Als er behoefte is om met ons in gesprek te gaan over dit of een ander onderwerp, schiet ons in ICL aan of laat het ons op een andere wijze weten. Wij staan open voor ideeën en suggesties en leggen graag uit hoe de vereniging ervoor staat.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur LLL

Marcel Kuijpers, Voorzitter