Mijn naam is Marcel Kuijpers en ik ben op de Algemene Leden Vergadering (ALV) tot voorzitter gekozen van deze prachtige vereniging. Een vereniging waar ik nog maar kort geleden lid van ben geworden. Ingeschreven in 2011 en sinds die tijd spelend in Heren 2.

Dat ik lid ben geworden is te danken aan een dochter die op de basisschool een basketbal clinic, verzorgd door Molly en Katie, bijwoonde waarna zij bij Landslake wilde. Toen ik de eerste keer ICL met haar inliep en ik allemaal enthousiaste, blije en vriendelijke basketballers zag, begon het bij mij vreselijk te kriebelen. Na ongeveer 17 jaar geen basketbal te hebben aangeraakt, mocht ik meetrainen met een groep senioren en veteranen. Vanaf de eerste dag heb ik mij welkom bij deze vereniging gevoeld, zijn er vriendschappen gesloten en is ICL een tweede thuis geworden.

Het goede gevoel over de vereniging en iedereen die daar bij betrokken is, heeft voor mij de doorslag gegeven bij het besluit om mij kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Tot eind vorig seizoen, voordat Hans Larooi aan mij vroeg of ik hem op wilde volgen, was ik van mening dat de voorzitter van een dorpsclub heel lang lid moet zijn en uit het dorp zelf moet komen. Ik voldoe aan geen van deze criteria, desondanks denk ik een positieve bijdrage aan de vereniging te kunnen leveren door de voorzittershamer op te pakken.

De vereniging lijkt de laatste jaren gefocust op de prestatie teams. Het resultaat van het ontwikkelen van meisjestalent is zichtbaar in de selecties van het Nederlands U14 en U15. Er worden kampioenschappen behaald en er is doorstroming van U20 speelsters naar de eredivisie dames. De Heren 1 kan promotiedivisie spelen doordat er spelers van buiten zijn gekomen. Hierdoor is het mogelijk dat er vorig seizoen en dit seizoen twee jongens uit Landsmeer in ICL op niveau blijven spelen. Daarnaast spelen er nóg twee bij Waterland opgeleide spelers in de HS1. De afgelopen 10-15 jaar hebben de Dames 1 veel prijzen naar Landsmeer gebracht en zijn we verwend geraakt. Het landskampioenschap was vorig seizoen binnen handbereik, maar dat liep toch anders en eindigde voor ieder in mineur. Dat dit niet het dieptepunt van het afgelopen seizoen was, bleek niet veel later, toen er geen eredivisie damesteam werd ingeschreven. Dankzij vrijwilligers, speelsters, de NBB en sponsor LOON doen we dit seizoen toch mee.

De focus op prestatieteams heeft als gevolg gehad dat de breedtesporters verwaarloost zijn. Door onze inspanningen (o.a. Basketball’scool) stroomt er voldoende jeugd de U10 en U12 in. Er is helaas maar weinig doorstroom aan het eind van de keten, de senioren in. Er zijn nog maar twee recreatieve senioren teams.

De balans tussen prestatiesport en breedtesport zal hersteld moeten worden. Grote aantallen recreatieve spelers leveren trainers, begeleiders, scheidsrechters, kortom vrijwilligers op en zorgt voor een solide financiering door middel van contributie inkomsten. Clubleden zijn bovendien de ‘6-man’ op de tribune, zorgen voor sfeer en aandacht en mogelijk komen daar sponsoren op af. Sponsoren zijn van levensbelang om de stap van prestatie– naar topsport mogelijk te maken. De balans terugbrengen in de vereniging wordt een van de grootste uitdagingen waar dit bestuur met de leden voor staat.

Hoe dit allemaal moet en of dit allemaal moet is aan jullie. Dit seizoen wil ik met het bestuur gebruiken om samen met leden, oud-leden, ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, dorpsgenoten in gesprek te komen over de vereniging nu, de vereniging straks en het beleid dat daarvoor gevoerd moet worden.

Meer urgent is een dreigend negatief financieel resultaat. Door middel van een contributieverhoging, in het lopende seizoen, kan dit voorkomen worden. De ALV heeft echter aan het nieuwe bestuur de opdracht gegeven om met alternatieven te komen waardoor de verhoging verzacht of afgewenteld wordt. De komende weken organiseren wij discussie avonden waar bestuur en leden samen mogelijke alternatieven bespreken. In november volgt dan een extra ALV waar ik nieuwe plannen aan de ALV voorleg om daar over te stemmen. Wil je hierover meepraten, stuur een mail aan een van de bestuursleden, dan wordt je uitgenodigd voor een sessie.

Ik ben vaak in ICL, spreek mij daar aan of neem contact op via de digitale weg, en stel je vragen, geef je suggesties en opper je ideeën. Samen zijn we Landslake Lions.

Marcel Kuijpers

Voorzitter LLL