Het inleveren van de tenuetas

De teams die hun tenuetas en spelerskaarten nog niet hebben ingeleverd worden verzocht dit zo veel mogelijk te doen.

Controleer goed of ALLE tenues aanwezig zijn. Ontbreken er tenues dan is het team zelf verantwoordelijk voor het terugkrijgen van het tenue en zal het team een boete krijgen van 75 euro per tenue.  Dit geldt ook wanneer tenues niet worden ingeleverd, dan beschouwen wij deze als kwijt. Incomplete tassen worden volgend seizoen uitgedeeld zoals we ze ontvangen. 

Uiteraard zijn de tenues gewassen voordat ze ingeleverd worden.

Het inleveradres is:
Hans Larooi
Van Beekstraat 100
Landsmeer

Inleveren spelerskaarten

De spelerskaarten kunnen worden ingeleverd bij Chelsea Wooninck op Langebreek 20 te Landsmeer. Dan kunnen wij, indien nodig, snel weer nieuwe kaarten aanvragen voor het volgende seizoen. Wanneer de kaarten niet worden ingeleverd kunnen wij deze niet op tijd aanvragen en kan er niet gespeeld worden.

Alvast bedankt!

Het bestuur.