Drie seizoenen geleden wilde het toenmalige bestuur stoppen en waren er geen opvolgers te vinden. Ik heb toen een viertal hele jonge mensen gevraagd om samen met mij de vereniging een kans te geven en zelf ondertussen veel ervaringen op te doen. Nu drie jaar verder is er veel ervaring opgedaan en is er een mooie basis om de toekomst met veel vertrouwen tegemoet te zien. Dit geeft mij dan ook de gelegenheid te stoppen met mijn voorzitterschap en me weer op andere zaken te richten.

Natuurlijk pakte lang niet alles even goed uit, op financieel gebied bijvoorbeeld beleven we nu een minder positieve tijd. Dit is zeker ook gekomen omdat wij de topsportgedachte als iets positiefs zien. De uitdaging voor de komende periode zal dan ook zijn om topsport samen met de breedtesport binnen de vereniging te laten bloeien. Een vereniging die beide kanten van de sport, door ouderen en jongeren, door dames en heren, kan laten beoefenen heeft veel extra’s te bieden. Dit voor de beoefenaren zelf als ook voor het publiek. Ook de gemeente Landsmeer krijgt dankzij onze successen bij de dames, veel positieve vermeldingen in allerlei media.

Veel sportverenigingen in Nederland maken zware tijden door, overal lopen ledenaantallen terug terwijl wij de laatste jaren zelfs regelmatig een ledenstop moesten invoeren. Veel jeugd wil graag bij ons komen spelen, ook komend seizoen zijn er weer velen die speciaal bij ons willen horen. Ze weten dat ze dan een geweldige opleiding kunnen krijgen en dat er voor ieder de mogelijkheid is om de eigen grenzen te verkennen.

Twee jaar geleden hebben we met z’n allen (de ledenvergadering) besloten om ook de herenkant de mogelijkheid te bieden de top te gaan bereiken. Zaterdag 6 juni hebben we daar een tussenstand van kunnen zien, de Nederlandse B selectie kon slechts met moeite winnen van ons 1e herenteam. In de wetenschap dat een van de beste coaches van Nederland zich de komende jaren met dit team gaat bezighouden, kunnen we veel goed spel en spektakel tegemoet zien. Het 2e herenteam is kampioen geworden en wellicht komt er zelfs een herenteam bij, met andere woorden: we zijn niet alleen maar bij de vrouwen de top. Onze jeugdopleiding, voor de toppers in wording, doen we samen met andere verenigingen in het Bolwerk Waterland. Het U18 hiervan is afgelopen seizoen 2e van Nederland geworden en enkele talenten zijn zelfs doorgedrongen tot de nationale jeugdselecties.

De dameskant blijft de absolute top in Nederland, het aantal (jeugdige) speelsters in Nationale selecties geeft dit mooi weer. Een ongekend aantal is bezig om er voor te zorgen dat we over enkele jaren met alleen maar zelf opgeleide speelsters in de eredivisie kunnen uitkomen.

Als bestuur hebben we de afgelopen jaren veel niet gedaan of niet goed gedaan, we hebben echter wel steeds ons uiterste best gedaan om de vereniging vooruit te helpen. Wat mezelf het meeste plezier gegeven heeft is dat we een heel grote groep uiterst toegewijde vrijwilligers hebben waarmee het fijn is om mee samen te werken. Er wordt zo ontzettend hard gewerkt om iedereen te laten genieten van de basketballsport dat ik het volste vertrouwen heb in de toekomst van onze vereniging.

Ik stop aan het einde van het seizoen om de nieuwe groep alle ruimte te bieden het nieuwe seizoen op hun eigen manier tegemoet te treden. Alle benodigde voorbereidingen voor dit nieuwe seizoen zijn gedaan en voor aanvulling van het bestuur is gezorgd. Zelf zal ik bij de wedstrijden van onze dames en heren veelvuldig op de tribune te vinden zijn en kan het nieuwe bestuur altijd op mijn steun rekenen.

Hans Larooi