Na het vertrek van Peter van Noord moeten we helaas ook al weer afscheid nemen van Dwight van West als trainer/coach van ons eerste herenteam. De reden voor dit vertrek wordt hieronder door Dwight zelf gegeven. Als bestuur vinden we het heel jammer dat we de prettige samenwerking met Dwight moeten beëindigen en natuurlijk respecteren wij zijn besluit volledig. We zullen op korte termijn nadere informatie geven over de opvolging van Dwight.

naamloos

Met ingang van 1 februari ben ik gedwongen mijn positie als headcoach van de heren van LLL op te geven. Na een zware knieoperatie op 14 augustus 2014 volgde een lange periode van revalidatie. In eerste instantie zag het er naar uit dat de revalidatie dermate goed verliep dat ik mijn dagelijkse werkzaamheden bij Sportservice Amsterdam (onderdeel van DMO Gemeente Amsterdam) weer volledig zou hervatten per januari 2015. Helaas ben ik vanwege een terugval in de revalidatie slechts gedeeltelijk arbeidsgeschikt (20 van de 38 uur). Om die reden heb ik van mijn werkgever te horen gekregen dat het niet wenselijk is dat ik ondanks mijn gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid wel als trainer coach bij LLL aan de slag was. Na overleg is dan ook besloten per 1 februari mijn activiteiten als trainer coach bij de heren van LLL te beëindigen.

Natuurlijk had ik graag het seizoen afgemaakt. Het lijkt mij echter dat er geen nadere uitleg nodig is voor het feit dat ik het besluit respecteer en accepteer en er voor kies eerst volledig te herstellen zodat ik voor mijn (brood) werkgever weer 100 % inzetbaar kan zijn.

De goede (opgaande) lijn die in overleg met het management en de selectie van LLL was ingezet zal hopelijk en uiteraard worden gecontinueerd. Ik wens mijn opvolger dan ook alle succes in het verwezenlijken van de verwachtingen en doelen die zijn gesteld voor dit seizoen. Op naar de Final Four!!