ALV is VERPLAATST!!

Beste leden,

De ledenvergadering van dinsdag 18 november 2014 verplaatsen wij naar dinsdag 13 januari 2015.  Bij het samenstellen van de jaarcijfers over het verenigingsjaar 2013-2014 zijn we tegen een aantal onduidelijkheden aangelopen die nog tijd zullen kosten om alles goed inzichtelijk te krijgen. We hebben onder andere onze bank nodig om bijvoorbeeld totaalboekingen meer gedetailleerd te ontvangen. We weten niet precies hoe lang dit zal duren voor we de gewenste gegevens hebben. Dan heeft ook de controleploeg nog wat tijd nodig en staan over 5 weken de feestdagen alweer voor de deur. We denken dat we beter een vergadering kunnen houden met het complete overzicht dan een vergadering waar belangrijke zaken (de jaarcijfers) ontbreken. We hebben hard gewerkt om de cijfers tijdig gereed te hebben, we missen echter nu nog teveel informatie om een betrouwbare jaarrekening te kunnen maken. Hierdoor heeft ook de kascontrolecommissie nog geen controle kunnen uitoefenen. Het spijt ons dit zo laat nog te moeten bekendmaken, wij bieden bij voorbaat onze excuses aan.

Het bestuur.