Ook binnen een sportvereniging kun je te maken krijgen met seksuele intimidatie, je kunt problemen hebben met het combineren van sporten en school, een moeilijke thuissituatie hebben, gepest of gediscrimineerd worden of andere persoonlijke problemen hebben . Als je met één van deze onderwerpen te maken krijgt, is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt voor hulp, als je deze graag wilt hebben. Daarom hebben wij twee vertrouwenspersonen die bereid zijn om ondersteuning en advies te geven of gewoon een luisterend oor. Deze vertrouwenspersonen zijn: Marjan Metz en Ronald Rosenkrantz. Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je samen te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De informatie die jij aan een vertrouwenspersoon geeft is vertrouwelijk en deze persoon heeft een geheimhoudingsplicht. Soms is het moeilijk om erover te praten, maar op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Marjan en Ronald zijn twee mensen die de vereniging goed kennen, ze hebben de noodzakelijke kennis en ervaring en zijn neutraal. Daarom zijn zij aangesteld als vertrouwenspersoon binnen onze vereniging.

Als je graag wilt praten met Marjan of Ronald dan kun je ze bellen of mailen (om een afspraak te maken).
Marjan Metz, 06-10951770
Ronald Rosenkrantz, 06-42998951

Dit stukje heeft een vaste plek op de website gekregen. Je kunt het terug vinden onder het kopje ‘contact’.