Het Jeugdsportfonds Amsterdam creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar. U kunt bij het Jeugdsportfonds Amsterdam terecht als u financiële ondersteuning nodig heeft voor het laten sporten van uw kind.
 
Een aanvraag hiervoor kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen zich vrijwillig aanmelden bij het Jeugdsportfonds en daarna een aanvraag voor een kind indienen.
 
Kijk voor meer informatie en de spelregels op: