Beste leden,

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober jongstleden, wordt er nog een ledenvergadering gehouden. Deze vergadering zal plaats vinden op dinsdag 3 december om 20:00 uur in de vergaderruimte ICL.

Noteer in je agenda! Dinsdag 3 december 20:00 uur vergaderruimte ICL.

Wil je de notulen van de ALV van 15 oktober ontvangen? Mail de secretaris: secretaris@landslakelions.nl.

Het Bestuur