Om zoveel mogelijk Amsterdammers aan het streetballen te krijgen, organiseert SportService Amsterdam in samenwerking met de Nederlandse Basketbal Bond, Stichting Basketbal’s Cool Amsterdam en de Amsterdamse verenigingen het project City Streetball Amsterdam. City Streetball omvat: enthousiasmerende streetball clinics op Amsterdamse scholen, streetball workshops/scholingen voor gymdocenten, verenigingstrainers en stadsdeel sportbuurtwerkers en enthousiasmerende streetballactiviteiten op verschillende pleinen in de stad.

De deelnemers op de pleinen kunnen als pleinteam deelnemen aan de Streetball Masters Amsterdam op 19 mei bij het Olympisch Stadion.

Deelname aan de City Streetball activiteiten op de pleinen is gratis! Voor meer informatie neem je contact op met Urbian Vreds, Sportcoördinator Basketbal Amsterdam via .
u.vreds@amsterdam.nl

Data en tijden voor City Streetball Amsterdam in JOUW stadsdeel!

Stadsdeel Noord
Elke dinsdag van 23 april t/m 25 juni 2013
Sportplein Loenermark
Loenermark 890 (t/o Leger des Heils)
16.00 – 18.00 uur
Jongens en meisjes vanaf 12 jaar
o.l.v.Streetball Master Jard Schuit

Elke woensdag van 17 april t/m 3 juli 2013
Sportplein Overslag – Banne Noord
14.00 – 16.00 uur
Jongens en meisjes van 8 – 12 jaar
o.l.v. Streetball Master Laki Lakner