Indelingen Jongens teams + Mix U10

Alle namen van spelende leden zijn voorlopig ingedeeld in de leeftijdscategorieën.

Bij de jongens U12 verwachten we voor aanvang van het seizoen nog enkele nieuwe leden.
Spoedig daarna kunnen we dan een J U12/1 en J U12/2 team gaan samenstellen.
Splitsing in de 2 groepen vindt na 2 of 3 weken plaats. Voorlopig trainen alle J U12 spelers eerst nog samen.
Bij de Jongens U14 kunnen we het komend seizoen 3 teams samenstellen.

De trainingen in de periode van maandag 27 augustus t/m vrijdag 14 september worden gebruikt
om tot de samenstelling van de drie J U14 teams te komen.

De indelingen van J U16 en J U18/20 zijn bekend.
Ook bij de MIx U10 kunnen nog nieuwe leden worden toegevoegd.

Stuurgroep Technische Zaken