Het seizoen is begonnen, alle teams trainen al weer even en de meesten hebben ook al hun eerste wedstrijd er op zitten.

Afgelopen weekend kwam ik er achter dat ik helemaal vergeten was de Mini-spelregels uit te leggen, bij deze:

Wedstrijd indeling
Vanaf dit seizoen spelen de leeftijdsklasse U8, U10 & U12 met een nieuwe tijdsindeling. In deze klasse spelen we namelijk met acht (8) periode van vier (4) minuten. Dat geeft ook een aparte rust indeling. Namelijk een rust van één (1) minuut na de eerste, derde, vijfde  en zevende periode, een rust van twee (2) minuten na de tweede en zesde periode en een rust van acht (8) minuten na de vierde periode. Omdat de periode maar vier (4) minuten duren spelen we met zuivere speeltijd, dit houdt in dat elke keer als de scheidsrechter fluit (fouten, uit, ed.) wordt de tijd stil gezet. De tijd start weer zodra, na een dood spel moment, een speler de bal aan raakt. De tijd staat ook stil na een score in de laatste twee periode van de laatste periode!

Wisselsysteem
Oké, zover het simpele gedeelte. Het nieuwe wisselsysteem is iets moeilijker (dit zou een goed moment zijn om de bijlage te openen). In principe is het altijd zo dat de volgende vijf (5) spelers die op het sheet staan gaan spelen als we van periode (vier (4) minuten) wisselen, dit kun je goed zien op de bijlage. Bij tien (10) spelers is er alleen een uitzondering, dan sla je de volgende speler over om te zorgen dat het team door rouleert. In periode één spelen dan 1-5 in periode twee spelen dan 6-10, in periode drie spelen dan 2-6, 1 wordt nu dus over geslagen, in periode vier spelen 7-10 & 1! (zie bijlage voor verdere voorbeelden)

Teamfouten/bonus
Dit seizoen is besloten om ook teamfouten en bonus vrijeworpen te gebruiken in het Mini-basketball. Dit zijn de zelfde regels als bij normaal basketball alleen gaan de teamfouten nu per twee periode van vier minuten.

Overige wijzigingen
Vanaf dit seizoen is er ook weer een driepunter in het Mini-basketball. Ook zijn er geen Time-outs meer, de pauzes tussen de periode moet worden gezien en gebruikt als Time-out. Voor een volledig overzicht van de nieuwe regels zie hier.

Ik wil graag afsluiten met een quote uit de Mini-spelregels:
“De coach is de begeleider van het team. Hij geeft de spelers aanwijzingen vanaf de kant van het veld met de bedoeling het team beter te laten basketballen.”