Spelregelwijzigingen

Hier de spelregelwijzigingen van 2010, uitgewerkt met enkele voorbeelden erbij. Dit zijn de spelregelwijzigingen die in Rayon Noord-Holland van toepassing zullen zijn, zowel in de rayon- als in de regioklassen. De wijziging in de 24-secondenregel, die in de landelijke competities is doorgevoerd, zal op rayonniveau niet doorgevoerd worden. Hier zal dus de oude regel van toepassing zijn.

Link: hier.

Op de scheidsrechtersstage afgelopen zaterdag zijn deze regels nader toegelicht. Alle rayonarbiters, ook degenen die niet op de stage aanwezig waren, hebben deze wijzigingen digitaal ontvangen. Van hen wordt verwacht deze te kennen en toe te kunnen passen.