Lid worden

Lid worden? Stuur dan een mail naar: secretaris@landslakelions.nl

Seizoen 2016-2017

Voorwaarden basketballvereniging Landslake Lions

Ondergetekende wenst toe te treden als lid van basketballvereniging Landslake Lions te Landsmeer en verklaart akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

 1. Een lid verbindt zich bij aanmelding voor het lopende verenigingsjaar aan de vereniging en is derhalve contributie plichtig voor het hele jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
 2. Opzegging voor het volgende seizoen dient te gebeuren vóór 26 april van het lopende seizoen, schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat. Dit i.v.m. de teamopgave aan de NBB voor 1 mei. Opzeggen na 25 april betekend contributie verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen.
 3. Leden dienen zich te houden aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement (zie website).
 4. Het is niet toegestaan in een ander dan een officieel Landslake Lions tenue wedstrijden te spelen.
 5. De contributies worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie wordt d.m.v. automatische incasso in 4 termijnen geïnd (1 juni 2016 (bondsafdracht + tenuebijdrage), 1 september 2016, 1 november 2016 en 1 februari 2017). Voor het seizoen 2016-2017  zijn de bedragen als volgt:
  Aard lidmaatschap Recreanten Senioren/U22/U20 (eerder-1998) U18/U16 (1999-2002) U14 (2003-2004) U12 (2005-2006) U10/jonger (2007-later)
  Competitie-spelend (3/4x trainen) in landelijke divisies € 500,00 € 500,00
  Competitie-spelend (3x trainen) € 375,00 € 350,00 € 325,00
  Competitie-spelend (2x trainen) € 300,00 € 275,00 € 250,00 € 225,00 € 200,00
  Trainend lid (2x trainen) € 200,00 € 195,00 € 185,00 € 180,00 € 170,00
  Trainend lid (1x trainen) € 150,00
 6. Leden die later lid worden in het jaar hebben recht op een eenmalige korting op het lidmaatschapsgeld. De instapskortingtabel ziet er als volgt uit:
  • Inschrijving na 1 december: 12,5%
  • Inschrijving na 1 januari: 25%
  • Inschrijving na 1 februari: 37,5%
  • Inschrijving na 1 maart: 50%
  • Inschrijving na 1 april: 62,5%
 7. Leden die te laat (in de aanloop op het volgend seizoen) of tussentijds (zonder goede reden) opzeggen betalen de contributie voor het gehele seizoen.
 8. Bij het inschrijfformulier dient een digitale pasfoto te worden verzonden naar secretaris@landslakelions.nl en een bedrag van
  € 15,- aan inschrijfgeld te worden gevoegd of overgemaakt op rekeningnummer NL71RABO0334409187. Is men eerder lid geweest van een andere basketballvereniging, dan dient tevens een door deze vereniging afgegeven schuldvrijverklaring te worden toegevoegd. Indien de genoemde bijlagen niet met het formulier worden ingeleverd, kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
 9. Voor alle leden vanaf veertien jaar geldt dat men verplicht is gedurende het seizoen enkele inspanningen te verrichten die tot doel hebben de vereniging draaiende te houden. Het kan bijvoorbeeld gaan om het scheidsrechteren van wedstrijden, jurydiensten enzovoort. Ouders dienen er rekening mee te houden dat zo nu en dan gevraagd zal worden zorg te dragen voor het vervoer naar uitwedstrijden. (Nieuwe) leden vanaf de U16 zijn verplicht om een  scheidsrechtercursus te volgen. (Nieuwe) leden vanaf de U14 zijn verplicht om online een digitaal spelregelbewijs te halen van de NBB om aan wedstrijden te kunnen deelnemen.
 10. Ieder spelend lid ontvangt aan het begin van het seizoen een compleet tenue van de vereniging om wedstrijden in te spelen. Dit tenue blijft eigendom van de verenging en dient aan het einde van het seizoen weer te worden ingeleverd. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks € 25, te voldoen bij de eerste termijn van de contributie.
  Let op: Dit geldt ook voor leden die tijdens het lopende seizoen lid worden.